Thái Nguyên hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
Các hội viên hội Phụ nữ huyện Phú Lương đã thực hiện phân loại rác từ năm 2017

Rác thải hữu cơ, rác tái chế, rác thải từ nhựa - nilon được các hội viên phụ nữ xã Vô Tranh bắt đầu thực hiện phân loại từ năm 2017. Rác hữu cơ được ủ làm phân, rác tái chế bán tiết kiệm, còn sản phẩm từ nhựa - nilon thì được chuyển đi để tiêu hủy. Chị Lăng Thị Bê ở xóm Trung Thành 2 xã Vô Tranh, huyện Phú Lương cho biết: “Được hội phụ nữ tuyên truyền là chôn rác có ni lông xuống đất là khó phân hủy và gây ô nhiễm môi trường cực lớn. Từ đó chúng tôi không chôn nữa mà thu gom, phân loại”.

Để việc phân loại rác được triển khai đồng đều, rộng khắp, ban chủ nhiệm phân loại rác của từng xóm được thành lập gồm 3 thành viên , đã tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường, lồng ghép với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, việc phân loại rác, giữ gìn vệ sinh tại các xóm đã đi vào nền nếp.

Chị Dương Thị Tịnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vô Tranh chia sẻ: “Hàng tháng mỗi đơn vị ở đây sẽ tập trung tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Hoặc đi thu gom rác thải tại các cánh đồng lúa, nương chè. Qua 2 năm thực hiện, các gia đình sẽ tự phân loại rác thải”.

Còn đối với TP Thái Nguyên, để xử lý lượng rác rất lớn thải ra hàng ngày, thành phố đã liên tục tăng công suất của nhà máy xử lý chất thải rắn Đá Mài. Trung bình mỗi ngày nhà máy xử lý triệt để bằng phương pháp đốt được hơn 70% lượng rác thải của thành phố Thái Nguyên tương đương khoảng 150 tấn.

Ông Đỗ Thái, Giám đốc Nhà máy xử lý chất thải rắn Đá Mài, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên cho biết: “Dân số tăng lên. Lượng rác thải ngày một nhiều. Chúng tôi cũng đang trăn trở tìm phương hướng để tháo gỡ để tăng công suất xử lý rác thải”.

Thái Nguyên hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
Nhà máy xử lý chất thải rắn Đá Mài, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên liên tục tăng công suất vì lượng rác thải tăng nhanh.

Mặc dù đã có nhiều kết quả tích cực trong việc xử lý rác thải trên địa bàn, tuy nhiên với sự phát triển rất nhanh của quá trình công nghiệp, đô thị hóa, ngoài sự nỗ lực từ phía chính quyền, ngành chức năng trong việc ưu tiên nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường, rất cần ý thức của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường sống, giảm lượng phát thải của các hộ gia đình và làm tốt công tác phân loại rác thải tại nguồn./.