Hội nông dân xã Nam Hòa chung tay gìn giữ vệ sinh môi trường
Bể chứa rác thải tại xóm Gốc Thị, xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ

Xóm Gốc Thị có 220 hộ dân, trong đó 125 hội viên nông dân đang sản xuất với diện tích gần 50 ha lúa, 2 ha chè kinh doanh. Năm 2019, Hội Nông dân xã Nam Hòa đã vận động nhân dân xóm Gốc Thị xây dựng thí điểm 10 bể chứa rác thải là bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi đã sử dụng. Các bể chứa này, được xây dựng gần đầu đường ra các cánh đồng, để cho người dân đi lại có thể bỏ rác vào bể thuận tiện, khi thu gom đem đi xử lý cũng rất thuận lợi.

Bà Lăng Thị Dung, xóm Gốc Thị cho biết: “Nhà tôi làm nông, cũng có đi phun lúa, phun chè, bao bì thì bỏ hết vào bể chứa, chứ không vứt linh tinh. Bởi vì lọ chai, bao bì màu mè, trẻ con nghịch rất nguy hiểm nên rất có ý thức vứt rác. Ngay cả rác ở nhà cũng thiêu hủy hết chứ không vứt linh tinh.”

Bà Diệp Thị Ngọc, chi hội Trưởng Nông dân xóm Gốc Thị cũng cho biết: “ Đến các buổi họp, như họp đoàn thể, cũng triển khai tới các ban đầu ngành, rồi tới họp xóm thì tuyên truyền, vận động bà con nhân dân có ý thức, đến kỳ phun thuốc cho cây trồng, sau khi sử dụng cho bao bì thuốc vào túi bóng, thu gom để vào bể rác gọn gàng, không vương vãi ô nhiễm môi trường.”

Mô hình thí điểm các bể thu gom rác thải từ các khu vực sản xuất tại xóm Gốc Thị, xã Nam Hòa được người dân đánh giá có hiệu quả rõ rệt. Vì vậy, năm 2020 Hội Nông dân xã tiếp tục vận động, tuyên truyền nhân dân các xóm trên địa bàn xã Nam Hòa xây dựng các bể chứa rác thải loại này, việc cách ly rác thải độc hại ra khỏi khu vực sản xuất và xa khu dân cư đã giảm bớt mức độ trực tiếp gây ô nhiễm môi trường. Tại xóm Chí Son, xã Nam Hòa người dân đã lựa chọn vị trí phù hợp, xây dựng 5 bể chứa rác thải độc hại tại các tuyến đường chính ra các cánh đồng sản xuất lúa.

Ông Diệp Văn Đức, Chi hội Trưởng Nông dân xóm Chí Son cho biết: “Có bể rác này, người dân khi đi phun thuốc đã có ý thức mang vỏ bao bì về vứt vào bể. Chi hội Nông dân và xóm cũng đặt ra quy chế quản lý, nên bây giờ môi trường không bị ô nhiễm nhiều nữa.”

Hội nông dân xã Nam Hòa chung tay gìn giữ vệ sinh môi trường
Toàn xã Nam Hòa hiện đã xây dựng được 83 bể chứa rác thải, đang phát huy tác dụng tích cực

Hội Nông dân xã Nam Hòa có trên 1.800 hội viên trên tổng số 2.223 hộ sản xuất nông nghiệp. Người dân trong xã đang quản lý và sản xuất trên 800 ha lúa 2 vụ, trên 225 ha chè kinh doanh. Hiện nay, toàn xã đã xây dựng được 83 bể chứa rác thải, mỗi bể mua với giá 300.000 đồng, người dân tự thực hiện việc lắp đặt. Sau một thời gian đi vào hoạt động, việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật cho vào bể chứa đúng theo qui định đã được người dân hưởng ứng và đang phát huy tác dụng tích cực.

Ông Trần Văn Phương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Hòa cho biết: “Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Hội, chúng tôi đã tổ chức chương trình xây dựng 83 bể rác thu gom trên toàn địa bàn xã. Đến nay các bể rác đã được các xóm lắp đặt và đưa vào sử dụng. Đối với việc thu gom và xử lý vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hàng năm chúng tôi đều nhận được công văn của phòng Nông nghiệp huyện, chúng tôi đã tổ chức vận động hội viên các chi hội thu gom, vận chuyển về Trạm bảo vệ thực vật, sau đó huyện sẽ có kế hoạch tổ chức xử lý theo đúng quy định của chất thải nguy hiểm.”

Việc thu gom rác thải rắn thuốc bảo vệ thực vật phải đi đôi với công tác xử lý triệt để, nhằm tránh đẩy bể chứa, gây ô nhiễm từ nơi này qua nơi khác. Nhờ có các bể chứa rác thải này, các khu vục sản xuất nông nghiệp không bị ảnh hưởng xấu từ rác vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật tồn đọng, dễ gây hại cho động vật, thực vật. Đảm bảo môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn cho người dân trên địa bàn xã Nam Hòa./.