Phát huy vai trò của hoạt động giám sát trong bảo vệ môi trường (TS 17/12)
Hệ thống xử lý nước thải tại Công ty Than Núi Hồng

Ô nhiễm bụi, không khí được giảm thiểu tối đa, nguồn nước cho sản xuất được phục hồi để đảm bảo sinh kế cho người dân vùng có mỏ, toàn bộ dữ liệu về nước thải được quan trắc và gửi trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh. Đó là kết quả của những lần giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đối với Công ty Than Núi Hồng.

Ông Đặng Quốc Toản, người dân xóm Đoàn Kết, xã Yên Lãng, huyện Đại Từ cho biết: “Gần đây công ty đã làm hệ thống mương, máng đầy đủ nên có chỗ chảy, thoát nước nên nước ở suối chảy về trong hơn. Đoạn đường qua xóm được phun nước hàng ngày nên không có bụi.”

Ông Đặng Quang Minh, Phó Giám đốc Công ty Than Núi Hồng cho biết thêm: “ Các đơn vị đến giám sát, góp ý thì chúng tôi đã thực hiện đúng theo quy định. Trên những quy định của pháp luật chúng tôi đã làm, thậm chí còn vượt cả tiêu chuẩn, định mức đề ra.”

Phát huy vai trò của hoạt động giám sát trong bảo vệ môi trường (TS 17/12)
Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên thực hiện giám sát tại Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên

Không chỉ quan tâm giám sát ở những điểm nóng xảy ra ô nhiễm môi trường tức thời. Hoạt động giám sát những năm gần đây của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tiếp tục hướng tới việc bảo vệ nguồn tài nguyên lâu dài, thiết yếu. Tiêu biểu như hoạt động giám giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý an ninh nguồn nước và an toàn cấp nước phục vụ mục đích sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được thực hiện trong năm 2020. Ngay sau khi được giám sát, các đơn vị đang hoạt động sản xuất kinh doanh và có nghĩa vụ ở lĩnh vực này đều đã ngay lập tức có những chuyển biến và hành động thiết thực.

Ông Lê Văn Tiến, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên cho biết: “Để bảo vệ nguồn lợi, nguồn tài nguyên của đất nước, thì toàn thể các cấp chính quyền và người dân có ý thức trong việc khai thác, sử dụng nước. Qua đó bảo vệ nguồn tài nguyên nước, kiểm soát chất lượng nước.”

Phát huy vai trò của hoạt động giám sát trong bảo vệ môi trường (TS 17/12)
Hoạt động giám sát về bảo vệ môi trường được Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhiều lần, chú trọng đến kết quả sau giám sát

5 năm trở lại đây, trong 10 chuyên đề và 67 đơn vị, địa phương được giám sát thì có đến gần 1/3 trong số này là hoạt động giám sát về bảo vệ môi trường được Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên thực hiện. Các hoạt động giám sát này không chỉ là giám sát một lần mà đều có giám sát lại, giám sát kết quả để tránh việc giám sát chỉ mang tính thời điểm, không bao quát hết được tất các các vấn đề liên quan.

Ông Đàm Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Người dân là người trực tiếp chịu tác động và giám sát theo sự hướng dẫn của MTTQ các cấp, giám sát thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát trực tiếp thông qua luật khiếu nại tố cáo. Đây là một kênh hết sức quan trọng.”

Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu không chỉ là công việc của riêng một cơ quan, tổ chức mà là mối quan tâm chung của toàn hệ thống chính trị, của các đoàn thể xã hội. Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát, phản biện xã hội trong bảo vệ môi trường, Ủy Ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo MTTQ các địa phương tăng cường hoạt động giám sát bảo vệ môi trường trên địa bàn, tăng cường vai trò tham vấn chính sách về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, vận động các tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng tham gia đóng góp cho bảo vệ môi trường tại Thái Nguyên./.