Do có nhiều giải pháp trong cải cách thủ tục hành chính, trong 9 tháng năm 2017, toàn tỉnh đã cấp đăng ký kinh doanh thành lập mới cho trên 500 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký gần 3.000 tỷ đồng, tăng trên 15% so với cùng kỳ. Cấp mới 134 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, tăng 20% so với cùng kỳ.

thai nguyen 9 thang dau nam thanh lap moi tren 500 doanh nghiep
Sự phát triển của các doanh nghiệp đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên thời gian qua. Ảnh: Hương Thảo

Sự phát triển của các doanh nghiệp không chỉ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế - xã hội và nguồn thu ngân sách của tỉnh, mà còn có vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển và giải quyết các vấn đề như xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong 9 tháng toàn tỉnh đã có 117 doanh nghiệp và đơn vị đăng ký trực thuộc tạm ngừng, 51 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc giải thể./.