Bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp - đã psts 20.9
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Kết thúc tháng 8/2021, cả nước có trên 560 khu công nghiệp nằm trong quy hoạch, trong đó gần 400 khu công nghiệp đã được thành lập với tổng diện tích khoảng 123.000ha. Trong đó, hơn 290 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 70%; gần 110 khu công nghiệp đang trong quá trình xây dựng cơ bản. Về phát triển cụm công nghiệp, cả nước hiện có gần 970 cụm đã được thành lập, trong đó 730 cụm đã đi vào hoạt động với khoảng 13.500 dự án sản xuất kinh doanh; tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 63% và giải quyết việc làm cho 580.000 lao động.

Lũy kế đến cuối tháng 8, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước có gần 10.200 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 2,54 triệu tỷ đồng. Với nỗ lực khắc phục những tác động tiêu cực của dịch COVID-19, tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đạt khoảng 140 tỷ đô la Mỹ; kim ngạch xuất khẩu của đạt trên 100 tỷ đô la Mỹ, chiếm 47,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước;… Tại Thái Nguyên, 5/7 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy 61%. Trong đó, có 130 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư là trên 8,9 tỷ đô la Mỹ và trên 130 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký gần 17.000 tỷ đồng. Thái Nguyên hiện có 35 cụm công nghiệp đã được phê duyệt, trong đó 18 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập với tổng diện tích trên 720ha, thu hút 64 dự án đầu tư với tỷ lệ lấp đầy 44%...

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam - Thái Nguyên và các doanh nghiệp trong cả nước đã đề xuẩt Chính phủ có phương án mới thay thế phương án 3 tại chỗ nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và hỗ trợ phân bổ vắc xin cho đơn vị. Đồng thời, đề xuất Chính phủ có giải pháp hỗ trợ vấn đề vận tải, lao động và vấn đề nhập cảnh của các chuyên gia nước ngoài để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và các địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành khẳng định: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất, đặc biệt là về quỹ đất, thủ tục hành chính, nhằm tháo gỡ khó khăn, phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất trên cả nước. Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp phối hợp thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa trên cơ sở kiểm soát tốt dịch bệnh, góp phần hoàn thành mục tiêu kép trong bối cảnh hiện nay./.