Thái Nguyên: Trên 1.200 tỷ đồng xây dựng giao thông
Thái Nguyên đang tập trung triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng

Trong 5 năm qua, tổng nguồn vốn huy động thực hiện các dự án đầu tư công bố trí cho ngành giao thông đạt trên 1.200 tỷ đồng. Nhiều dự án quan trọng đã và đang được triển khai như: Dự án đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội, đường 47m, đường Hồ Chí Minh, đường Thái Nguyên - Chợ Mới, đường Bắc Sơn kéo dài, đường Việt Bắc và cầu Bến Tượng… cùng nhiều dự án nâng cấp, cải tạo các tuyến tỉnh lộ, đường nội thị.

Đến nay, toàn tỉnh có gần 5.000 km đường bộ, tạo mạng lưới giao thông rộng khắp, kết nối giao thương nội tỉnh và liên tỉnh, đưa Thái Nguyên trở thành một trong những điểm sáng về thu hút đầu tư FDI./.