Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016. Theo đó, thời gian qua, Tỉnh Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, các phong trào hoạt động của Đoàn đạt hiệu quả. Điển hình là các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng, xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh...Qua đó, đã góp phần khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, hăng hái tích cực tham gia vào hoạt động của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

tap trung day manh cong tac giao duc ly tuong cach mang doi voi thanh thieu nien
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh.Mạnh Nghịnh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao tính chủ động của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong việc triển khai toàn diện và có hiệu quả các mặt công tác của Đoàn, cùng với các cấp, các ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đóng góp chung vào sự phát triển của tỉnh. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cần tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và giáo dục pháp luật cho các thanh thiếu niên. Đồng thời cần bám sát Chương trình hành động của Đoàn và triển khai các phong trào hành động một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập trong đoàn viên, thanh niên và quan tâm hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận cho Đoàn./.