Thái Nguyên 27
Cảm giác: 31
Cao/Thấp: 27/27
Độ ẩm: 89%
mây rải rác
Cập nhật: 22-04-2021 21:30:26
Dự báo 5 ngày tới
Thứ năm, 22/04/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 03:00 28 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Thứ năm, 22/04/2021 12:00 29 mây cụm
Thứ năm, 22/04/2021 15:00 27 mây rải rác
Thứ năm, 22/04/2021 18:00 26 mây rải rác
Thứ năm, 22/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 12:00 27 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 15:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 18:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 03:00 26 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 06:00 28 mưa vừa
Chủ nhật, 25/04/2021 09:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 12:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 18:00 24 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 00:00 23 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 03:00 22 mưa vừa
Thứ hai, 26/04/2021 06:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 09:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 12:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 03:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 06:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 09:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 12:00 21 mưa nhẹ
Xem thêm
    Trước         Sau