Rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2021 và giai đoạn 2022-2025; hướng dẫn quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025, để làm căn cứ đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; làm cơ sở xác định đối tượng thực hiện các chính sách an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác, giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, điểm mới trong mức thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Ở khu vực thành thị, hộ nghèo là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Thông qua hội nghị, các đại biểu sẽ nắm vững được quy trình điều tra, rà soát, đánh giá đúng thực trạng hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025. Từ đó, có giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chương trình giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho giai đoạn tiếp theo./.