Ngày (21/7), Đoàn công tác của Chính phủ do ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra giám sát về công tác cải cách hành chính tại UBND TPHCM.

ptt truong hoa binh tphcm can day manh cai cach hanh chinh
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố đã đơn giản hóa thủ tục hành chính, xóa bỏ dữ liệu thủ tục hành chính dư thừa, trùng lắp. Trong 6 tháng đầu năm 2018, thành phố đã giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 99,62%, đẩy mạnh cơ chế một cửa, một cửa liên thông, liên thông một cửa điện tử.

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, ISO điện tử trong hoạt động của cơ quan hành chính.

Bên cạnh mặt thuận lợi, thành phố nhìn nhận mặt hạn chế trong thời gian qua là TP đã tập trung vào cải cách hành chính mà chưa tập trung vào công tác hậu kiểm. Do vậy, thời gian tới, thành phố sẽ tập trung rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để dành thời gian cho việc hậu kiểm. Hiện nay, công tác hành chính của thành phố cũng gặp khó khăn vì biên chế không tăng nhưng số lượng công việc quá nhiều.

UBND TPHCM đã đề xuất nhiều nội dung liên quan đến Chính phủ, các Bộ ngành xung quanh việc cải tiến, bãi bỏ thủ tục hành chính không phù hợp trên các lĩnh vực thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của UBND TPHCM trong thực hiện cải cách hành chính. Thành phố là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong cải cách hành chính, xác định cải cách hành chính là 1 trong 7 chương trình đột phá để đẩy mạnh thực hiện.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị TPHCM cần tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, tạo chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, làm cho công chức, viên chức nhà nước thấm nhuần lời dạy của Bác là “công bộc của dân”, hết lòng phục vụ nhân dân.

Thành phố cần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật, chú trọng rút ngắn thời gian ban hành văn bản; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến thuế, hải quan, kiểm soát chặt chẽ quy định thủ tục hành chính.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Thành phố đã tích cực chủ động nghiên cứu đề xuất triển khai thí điểm các sáng kiến cải cách để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, tháo gỡ rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sáng kiến này không chỉ thực thi công vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố mà còn là bài học quý báu để nhân rộng triển khai trong cả nước”./.