dinh hoa xa phuong tien don bang cong nhan xa dat chuan nong thon moi
Đại diện Văn Phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới trao Bằng công nhận xã Phượng Tiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015

Diễn văn tại lễ kỷ niệm nêu rõ: Nhân dân xã Phượng Tiến có truyền thống yêu nước, cần cù lao động sáng tạo, là xã có phong trào cách mạng sớm của huyện. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, ngày 18/11/1946, tại nhà ông Lương Đình Thu, ở xóm Pa Goải, xã Phượng Tiến đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 9 quần chúng ưu tú và tuyên bố thành lập chi bộ. Cùng ngày, chi bộ xã Phượng Tiến tổ chức Đại hội lần thứ nhất, đồng chí Lương Đình Khoa được bầu làm Bí thư đầu tiên. Và ngày 18/11/1946 là mốc son ra đời của Đảng bộ xã Phượng Tiến.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, 70 năm qua, Phượng Tiến từ một xã nghèo, nay đã từng bước phát triển và đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực như: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 10%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 23,2 triệu đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ. Năm 2015, xã Phượng Tiến đã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trải qua 24 kỳ đại hội, đến nay, Đảng bộ xã đã có trên 250 đảng viên, sinh hoạt ở 20 chi bộ trực thuộc.

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Phượng Tiến quyết tâm thực hiện tốt công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đại diện Văn Phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã công bố quyết định và trao Bằng công nhận xã Phượng Tiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015./.