Phú Bình tăng cường quản lý các lễ hội đầu xuân
Năm 2023, các lễ hội từ cấp xóm đến cấp huyện của Phú Bình đều đồng loạt tổ chức sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Năm 2023, các lễ hội từ cấp xóm đến cấp huyện của Phú Bình đều đồng loạt tổ chức sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Để tăng cường công tác quản lý lễ hội, UBND huyện đã yêu cầu các địa phương báo cáo về việc tổ chức Lễ hội xuân Quý Mão 2023 về quy mô, thời gian, địa điểm tổ chức. Đồng thời, kiện toàn các Ban quản lý, Ban tổ chức lễ hội để chỉ đạo, quản lý, điều hành. Việc tổ chức lễ hội phải tạo không khí đón xuân phấn khởi, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền và quảng bá giá trị văn hoá truyền thống địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của các tầng lớp nhân dân và đảm bảo an toàn, an ninh tại lễ hội./.