Huyện Phú Bình, được tỉnh Thái Nguyên chọn làm điểm về xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn sản xuất hàng hóa với quy mô 250ha thuộc các xã Tân Đức, Xuân Phương và Úc Kỳ. Với mục tiêu đề ra là hàng năm sản xuất 2 vụ lúa, năng suất trung bình đạt từ 5,5 tấn/ha và lựa chọn những giống lúa cho năng suất có chất lượng hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó các địa phương tham gia sẽ được xây dựng đường giao thông, thủy lợi nội đồng, hệ thống xử lý rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật... đáp ứng yêu cầu sản xuất lúa tập trung.

Để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo, thời gian qua UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, cơ quan liên quan của huyện đi học tập kinh nghiệm ở một số địa phương về công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn. Để làm cơ sở tiếp tục tham mưu cho các sở, ngành liên quan của tỉnh sớm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên theo lộ trình đề ra.

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến đóng góp về những khó khăn và thuận lợi trong việc xây dựng phương án như: công tác tuyên truyền tới bà con nhân dân trong việc thực hiện các bước tiếp theo về dồn điền đổi thửa, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân. Huyện phấn đấu hoàn thành phương án dồn điền đổi thửa xong trước ngày 30/6/2017 để thông qua nhân dân. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo dồn điển đổi thửa xã cũng chú ý công tác thu thập tài liệu, hồ sơ đất nông nghiệp theo từng thôn, xóm, từ đó nghiên cứu xây dựng phương án dồn điền, đổi thửa một cách chi tiết, tính toán điều chuyển đất đai giữa các xóm sao cho hợp lý nhất.