Chú thích ảnh
Thi thể nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 30/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ giẫm đạp ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 29/10/2022. Ảnh: Reuters/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển các nạn nhân lên xe cứu thương tại hiện trường vụ giẫm đạp trong lễ Halloween ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc ngày 30/10/2022. Ảnh: THX/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển các nạn nhân lên xe cứu thương tại hiện trường vụ giẫm đạp trong lễ Halloween ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc ngày 30/10/2022. Ảnh: THX/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ chuyển các nạn nhân tại hiện trường vụ giẫm đạp trong lễ Halloween ở Itaewon, Seoul, Hàn Quốc ngày 30/10/2022. Ảnh: THX/TTXVN
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ giẫm đạp ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 30/10/2022. Ảnh: THX/TTXVN
Chú thích ảnh
Chuyển nạn nhân bị thương trong vụ giẫm đạp tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 30/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN