(Trích phát biểu tại hội nghị sáng 19.9).Đặc biệt 300 nông dân được tôn vinh và khen thưởng ngày hôm nay là những nông dân tiêu biểu cho tinh thần lao động cần cù, năng động, sáng tạo, có ý trí, hoài bão, khát vọng làm giàu, sáng tạo cống hiến nhiều hơn cho xã hội và ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, không cam chịu đói nghèo, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình, cho xã hội và chia sẻ, giúp đỡ mọi người, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn để cùng vươn lên thoát nghèo và trở thành khá giả, giàu có...

pho thu tuong thuong truc chinh phu truong hoa binh lay nong dan gioi lam nong cot de to chuc lai san xuat

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 69 nông dân có thành tích xuất sắc trong phong trào ND SXKDG giai đoạn 2012 - 2017. Ảnh: ĐÀM DUY

Trong những năm qua, mặc dù phải thường xuyên chống chọi với thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, môi trường và chịu ảnh hưởng của khủng suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng lĩnh vực nông nghiệp vẫn giữ vững được sự ổn định và phát triển.

Trong thời gian tới, dự báo kinh tế thế giới phục hồi chậm, không đồng đều và còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển của Việt Nam. Ở trong nước, chúng ta tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng có những thuận lợi cơ bản… Chính vì vậy nhiệm vụ đặt ra cho gai cấp nông dân và Hội NDVN là rất nặng nề. Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, tôi cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp nêu trong báo cáo. Xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ sau:

Một là: Hội NDVN cần tiếp tục tập trung chỉ đạo Phong trào nông dân thi đua SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tập trung các nguồn lực xây dựng các mô hình sản xuất, lấy nông dân SXKDG có uy tín làm nòng cốt, làm trung tâm để giúp nông dân tổ chức lại sản xuất…

Hai là: Cần coi trọng công tác tuyên truyền, động viên cổ vũ phong trào, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức phát động thi đua. Kịp thời phát hiện, xây dựng, tổng kết, phổ biến nhân rộng, nêu gương người tốt, việc tốt, khen thưởng kịp thời cá nhân điển hình tiên tiến…

Ba là: Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Phong trào thi đua SXKDG, không ai khác chính là người nông dân, chủ nhân của phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và cũng là người trực tiếp hưởng thụ kết quả từ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; trong đó những nông dân SXKDG tiếp tục đi đầu…

Bốn là: Sau hội nghị này, các cấp Hội tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên, nông dân kết quả của hội nghị. Tăng cường củng cố các cơ sở, chi, tổ Hội, phát triển hội viên gắn với nâng cao chất lượng hội viên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên nông dân, lấy lợi ích chính đáng và những khó khăn, bức xúc của nông dân làm nội dung hoạt động của Hội…