Chủ động đảm bảo môi trường trong sản xuất
Các thiết bị theo dõi, hệ thống lọc bụi tĩnh điện và hệ thống đo đếm lượng khí thải tự động của Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn

Nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn được xây dựng năm 2007, có công suất 100 MW, sản lượng hàng năm đạt 600 triệu KWh (kilowatt). Đây là nhà máy nhiệt điện đốt than theo công nghệ lò sôi tuần hoàn tiên tiến, cho phép sử dụng than có nhiệt trị thấp và hàm lượng lưu huỳnh cao với lượng than tiêu thụ khoảng 400 nghìn tấn/năm. Nhà máy đã chú trọng các biện pháp đảm bảo môi trường bằng việc lắp đặt các thiết bị theo dõi, hệ thống lọc bụi tĩnh điện ở 2 tổ máy và hệ thống đo đếm lượng khí thải tự động.

Ông Lê Xuân Trường, Phó giám đốc nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn cho biết: “Từ 2018 công ty đã chủ động phối hợp với sở Tài Nguyên và Môi trường, Chi cục bảo vệ môi trường của tỉnh Thái Nguyên để đảm bảo các thông số online, giám sát cũng như các thông số được truyền online tại tổng nhà máy. Từ khi đưa hệ thống vào hoạt động đã giúp công ty giám sát từ xa và nhận phản hồi từ các cơ quan địa phương để đảm bảo thông số vận hành đúng quy định”.

Công ty cổ phần xi măng Quán Triều chính thức đi vào hoạt động từ năm 2011. Đơn vị đang tập trung đẩy mạnh nghiên cứu cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, vấn đề đảm bảo các tiêu chuẩn môi trường cũng được đơn vị chú trọng.

Ông Nguyễn Sóng Gió, Phó giám đốc Công ty cổ phần xi măng Quán Triều cho biết: “Công ty đã chủ động thực hiện việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động. Mục đích là kiểm soát tốt nhất việc sản xuất và mức độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Từ lúc có hệ thống này, đối với anh em trung tâm điều hành sản xuất nắm bắt, cập nhật được các thông số về môi trường đảm bảo nhanh, kịp thời hơn”.

Chủ động đảm bảo môi trường trong sản xuất
Hệ thống quan trắc tự động của công ty cổ phần xi măng Quán Triều

Ông Phùng Ngọc Mạnh, Trường phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi Cục Bảo vệ Môi trường Thái Nguyên đánh giá: “Sở Tài nguyên Môi trường thường xuyên nắm bắt các chủ cơ sở thuộc đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, các nguồn thải lớn thì phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động. Bên cạnh đó, sở ngoài việc hướng dẫn, đôn đốc bằng văn bản cũng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp trong quá trình thanh tra, kiểm tra đối với việc lắp đặt quan trắc tự động này”.

Việc các đơn vị, doanh nghiệp chủ động đầu tư lắp đặt các hệ thống theo dõi môi trường tự động không chỉ đáp ứng kịp thời, đầy đủ, chính xác những yêu cầu bức thiết của xã hội về kiểm soát, theo dõi, cảnh báo diễn biến chất lượng môi trường mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sống của người dân trên địa bàn./.