Sáng 23/1, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội Nghị Trung ương 4, khóa XII.

Hội nghị đã nghe Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các Đoàn thể chính trị xã hội thành phố; Kết luận của Trung ương Đảng về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cấp ủy Đảng, các Đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai chương trình hành động phù hợp với từng đơn vị và địa phương.

Các giải pháp thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vừa có tính cấp bách vừa có tính lâu dài, xử lý sai phạm một cách nghiêm minh, kể cả các cán bộ đã nghỉ hưu. Ban Nội chính Thành ủy, Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy về xử lý những sai phạm.

Để làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn Đảng bộ thành phố, ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng; cần có sự đoàn kết, đồng thuận cao trong nội bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính và dân chủ trong Đảng.

“Công tác kiểm tra giám sát trong thực hiện Nghị quyết Trung ương là rất quan trọng, Việc này làm mà không có kiểm tra, giám sát là không hiệu quả. Cần phải lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc; nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra các cấp năm nay rất nhiều việc. Đây là cơ quan tham mưu giúp cho cấp ủy, giúp Thường vụ triển khai các Nghị quyết, các kế hoạch, chương trình hành động của Thường vụ Thành ủy để giám sát chỗ nào chưa được thì nhắc nhở, đôn đốc”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nêu rõ./.