Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#“tự chuyển hóa”

13 kết quả
Khai trừ Đảng viên nếu bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Khai trừ Đảng viên nếu bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đảng viên đòi thực hiện thể chế “tam quyền phân lập”, “đa nguyên, đa đảng”, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước… sẽ bị kỷ luật bằng hình ...
Muốn chống “tự diễn biến”  phải giữ cho Đảng trong sạch

Muốn chống “tự diễn biến” phải giữ cho Đảng trong sạch

Hiểu được căn nguyên của “tự diễn biến”, khi đó việc giữ cho Đảng trong sạch chính là biện pháp chống tự diễn biến tận gốc sâu sắc nhất
"Tổ chức Đảng xa dân thì khó làm được việc“

"Tổ chức Đảng xa dân thì khó làm được việc“

Ông Lê Quang Thưởng cho rằng, ở đâu tổ chức Đảng xa dân, không dựa vào dân, không phát động được nhân dân thì khó làm được việc.
Phê bình trong Đảng hình thức sẽ dẫn đến sự suy thoái của cá nhân

Phê bình trong Đảng hình thức sẽ dẫn đến sự suy thoái của cá nhân

PGS.TS Hồ Tấn Sáng cho rằng, phê bình và tự phê bình còn mang tính hình thức, dẫn đến hậu quả là sự suy thoái của từng cá nhân
Tại sao phải đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức?

Tại sao phải đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức?

Theo ông Nguyễn Đức Hà, Đại hội XII đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức vì tình trạng suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng ...
Ông Nguyễn Xuân Anh: Sự gương mẫu của cán bộ có ý nghĩa quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Anh: Sự gương mẫu của cán bộ có ý nghĩa quan trọng

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho rằng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 60 Bí thư Chi bộ tiêu biểu

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 60 Bí thư Chi bộ tiêu biểu

Chủ tịch nước đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tiên phong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, đấu tranh chống lợi ích nhóm.
Nghị quyết Trung ương 4 tăng giám sát của dân trong xây dựng Đảng

Nghị quyết Trung ương 4 tăng giám sát của dân trong xây dựng Đảng

Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã thống nhất ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về ...
Phê phán các luận điệu xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái

Phê phán các luận điệu xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái

Thiếu tướng Trương Long Giang: "Một khi nhân dân tin yêu vào đất nước, chế độ thì dù thế lực thù địch có tinh vi thâm độc đến đâu, chúng ...
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện hiệu quả Nghị quyết ...
Không cho phép xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng ta

Không cho phép xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng ta

Với sự quyết tâm của Đảng, sự đồng tình của nhân dân, chúng ta có quyền tin tưởng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống "lợi ...
Giải pháp nào đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức của cán bộ?

Giải pháp nào đẩy lùi suy thoái tư tưởng, đạo đức của cán bộ?

Nếu mọi người luôn đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vốn biểu hiện và được che đậy dưới nhiều hình thức tinh vi, cũng có nghĩa họ đã tự ...
Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc cuộc đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc cuộc đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Dường như đã thành quy luật, cứ đến những ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của Đảng, của đất nước, dân tộc…, thì các ...
    Trước         Sau