* Lũy tích từ ngày 01/01/2021 đến ngày 3/12 ghi nhận tại tỉnh Thái Nguyên 632 trường hợp F0, trong đó: 389 ca cộng đồng và công nhân các công ty (trong đó liên quan đến các công ty trong Khu công nghiệp là 338 ca); 13 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh; 230 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã được cách ly (trong đó 32 ca ghi nhận từ các tỉnh phía Nam trở về).

* Số ca F0 ghi nhận từ ngày 11/10/2021 đến 3/12/2021: 610 ca, trong đó: 145 ca cộng đồng và công nhân các công ty (trong đó liên quan đến các công ty trong Khu công nghiệp là 357 ca); 05 ca ghi nhận trong khu cách ly người nhập cảnh; 221 ca tiếp xúc với các ca bệnh hoặc từ vùng dịch trở về đã được cách ly, quản lý (trong đó có 32 ca từ tỉnh phía nam trở về).

* Tổng số F0 hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 - Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên: 265 bệnh nhân; bệnh viện Điều trị Covid-19 số 2(Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên): 186 bệnh nhân; bệnh viên Covid-19 số 3( Bệnh viện Gang thép): 128 bệnh nhân

* Số lượng F1 phát hiện mới trong ngày 3/12: 338 trường hợp (TP Thái Nguyên: 69; Sông Công 12; Đồng Hỷ: 210; Võ Nhai: 24; Định Hóa: 01; Đại Từ 18. Bệnh viện Covid-19 số 1: 04).

Ngày 3/12, Thái Nguyên ghi nhận 98 ca mắc COVID-19
Ngày 3/12, Thái Nguyên ghi nhận 98 ca mắc COVID-19
Ngày 3/12, Thái Nguyên ghi nhận 98 ca mắc COVID-19
Ngày 3/12, Thái Nguyên ghi nhận 98 ca mắc COVID-19
Ngày 3/12, Thái Nguyên ghi nhận 98 ca mắc COVID-19
Ngày 3/12, Thái Nguyên ghi nhận 98 ca mắc COVID-19
Ngày 3/12, Thái Nguyên ghi nhận 98 ca mắc COVID-19