Mức điểm sàn của Đại học Thái Nguyên cao hơn so với năm 2019
Các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên có ngưỡng điểm sàn thấp nhất là 14,5 điểm

Theo công bố, ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển (còn gọi là điểm sàn) của các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên năm 2020 cao hơn năm 2019 từ 1,0 - 5,0 điểm tùy từng ngành đào tạo. Trừ các ngành đào tạo giáo viên và khoa học sức khỏe, ngưỡng điểm đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên có ngưỡng điểm sàn thấp nhất là 14,5 điểm, nhiều ngành có ngưỡng điểm cao hơn năm ngoái. Ví dụ như: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp có điểm sàn tối thiểu là 15,0 điểm, một số ngành có điểm sàn từ 17-18 điểm; Điểm sàn của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông cao hơn năm 2019 từ 3,0 - 5,0 điểm (ngành thấp nhất là 16,0 điểm, cao nhất là 19,0 điểm).

Theo quy chế tuyển sinh, ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển bao gồm: tổng điểm các môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển (không nhân hệ số) + điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có).