Một mô hình góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp
Hợp tác xã Dịch vụ môi trường xanh Phổ Yên có nhiệm vụ thu gom vận chuyển toàn bộ nguồn rác thải của nhà máy Sam Sung, trung tâm thị xã, môi trường của các cơ quan và công trình phụ trợ.

Thời gian qua, thị xã Phổ Yên đã đón nhận nhiều dự án đầu tư công nghiệp, trong đó đáng kể nhất là dự án nhà máy Sam Sung với số vốn đầu tư lên đến hàng tỷ đô la Mỹ và thu hút hàng vạn công nhân làm việc. Do đó vấn đề thu gom và xử lý rác thải ở trong và xung quanh nhà máy cũng trở thành vấn đề cấp bách. Hợp tác xã Dịch vụ môi trường xanh Phổ Yên được hình thành đã góp phần thu gom vận chuyển ra nơi xử lý toàn bộ nguồn rác thải của nhà máy Sam Sung và trung tâm thị xã. Bên cạnh đó Hợp tác xã còn chăm sóc cây xanh và thu dọn vệ sinh các cơ quan, công trình phụ trợ.

Chị Đỗ Thị Hải, một xã viên của Hợp tác xã Dịch vụ môi trường xanh Phổ Yên vui vẻ cho biết: “Là người lao động được nhận vào đây làm tôi thấy công việc rất phù hợp với bản thân”.

Đến nay, Hợp tác xã đã có gần 40 lao động, xã viên, trang thiết bị ngày càng hiện đại. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc thu dọn, chỉnh trang cảnh quan đô thị, góp phần vào sự thành công của các hoạt động quan trọng, ngày lễ của thị xã, của tỉnh, được chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Mức thu nhập của mỗi lao động, xã viên đạt từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Một mô hình góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp ( PS Bản tin Cam 22-10)
Mức thu nhập của mỗi xã viên trong Hợp tác xã Dịch vụ môi trường xanh Phổ Yên đạt từ 5 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

Ông Đỗ Ngọc Huấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ môi trường xanh Phổ Yên khẳng định: “Hợp tác xã thành lập từ 2014, giai đoạn đó thị xã bắt đầu tăng tốc phát triển nhưng đa số người dân chưa có ý thức cao về bảo vệ, giữ gìn môi trường. Qua quá trình hoạt động, sau 6 năm, nhờ đẩy mạnh tuyên truyền thì hiện tại 100% người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo cho thị xã xanh, sạch, đẹp”.

Mặc dù mới chỉ hoạt động một thời gian ngắn, nhưng Hợp tác xã Dịch vụ môi trường xanh Phổ Yên đã khẳng định được vị trí của mình trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái. Mỗi ngày đơn vị thu gom trên gần 50 khối rác từ nhà máy Sam Sung và khu vực xã Đồng Tiến, cảnh quan trung tâm thị xã và đoạn đường từ Sông Công về đầu cầu Đa Phúc đã sạch đẹp hơn nhiều. Cùng với sự quan tâm của chính quyền và nhân dân thị xã, Hợp tác xã đang ngày một phát triền góp phần làm cho thị xã Phổ Yên ngày càng xanh, sạch, đẹp./.