Mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng, chống dịch bệnh
Toàn cảnh buổi lễ tại điểm cầu Sở Y tế Thái Nguyên

Trước những diễn biến đặc biệt phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm, từ năm 2020 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 27/12 là ngày thế giới Phòng, chống dịch bệnh. Đây là nghị quyết đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực y tế, cũng là nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua thành công tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, các cơ quan trong hệ thống của Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế lẫn khu vực, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu cũng như cá nhân và những thành phần liên quan khác kỷ niệm Ngày thế giới Phòng, chống dịch bệnh hằng năm.

Mục đích nhằm tăng cường nhận thức về phòng, chống bệnh dịch, từ đó có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn về vấn đề này ở tất cả các cấp. Với sự chủ động ứng phó và đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, mặc dù đánh giá là tỉnh có nguy cơ, song Thái Nguyên vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, thúc đẩy nhanh và hiệu quả các chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn.