lanh dao tinh kie m tra tie n do thu c hie n du a n he thong thoa t nuo c va xu li nuo c tha i tptn
Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu và các ngành liên quan trong quá trình triển khai Dự án. Ảnh Thành Trung

Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải Thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 950,489 tỷ đồng. Trong đó, Trạm xử lý nước thải là một công trình quan trọng thuộc Dự án. Công trình được khởi công năm 2014, do nhà thầu Pháp thi công và lắp đặt với công suất 8.000m3/ngày đêm.

Tính đến thời điểm hiện tại, việc xây dựng Trạm xử lý nước thải đã cơ bản hoàn thiện, chỉ còn chỉnh sửa một số điểm để phục vụ công tác lắp đặt. Dự kiến, trong tháng 6 tới đây, toàn bộ khối lượng công việc sẽ hoàn thành và đưa vào chạy thử.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu và các ngành liên quan trong quá trình triển khai Dự án; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cần phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để Dự án hoàn thành và đưa vào chạy thử trước tháng 6, đảm bảo chất lượng và mỹ thuật công trình