Khai mạc Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV được tổ chức trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH của cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của các cấp chính quyền, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng với sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa tập trung phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: "Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh có tính chất mở đường, tạo đà cho tăng trưởng và phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới".

Tại kỳ họp lần này có 54 nội dung, báo cáo, tờ trình, đề án, chương trình do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan Tư pháp trình. Kỳ họp cũng dự kiến thông qua 38 nghị quyết, trong đó có một số Nghị quyết thường kỳ quan trọng.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên phát biểu: “Kính thưa các vị đại biểu! Để chuẩn bị cho nội dung kỳ họp, các cơ quan, đơn vị liên quan đã rất tích cực tham mưu, thẩm định, thẩm tra với tinh thần hết sức khẩn trương, trách nhiệm cao, cơ bản đảm bảo chất lượng các nội dung trình tại kỳ họp. Những nội dung HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, với tinh thần đổi mới, cải cách hành chính, kỳ họp sẽ phấn đấu hoàn thành các nội dung đề ra trong thời gian sớm nhất, với phương châm bảo đảm chất lượng cao nhất đối với các nội dung được thông qua tại kỳ họp. Với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi, hiến kế và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng; chất vấn đúng và trúng các vấn đề trọng tâm mà cử tri đang quan tâm; biểu quyết, quyết định những nội dung quan trọng thuộc chương trình kỳ họp đã được thông qua, góp phần làm nên thành công của kỳ họp, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cử tri. Với tinh thần đó, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026”.