Hơn 1.000 sản phẩm trà Thái Nguyên tham gia hệ thống truy xuất nguồn gốc
Website Chè tích hợp truy xuất nguồn gốc tại địa chỉ http://thainguyentea.gov.vn

Sau hơn 3 năm, nền tảng website này bước đầu đã đáp ứng tốt nhu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, góp phần bảo vệ thương hiệu trà Thái Nguyên trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đến nay, ở các vùng chè trên địa bàn toàn tỉnh Thái Nguyên đã có trên 50 đơn vị, doanh nghiệp tham gia hệ thống với hơn 1.000 sản phẩm bán trực tuyến, thanh toán theo hình thức COD và được hỗ trợ cấp mã QR code miễn phí cho các sản phẩm.