hoi nghi can bo bao cao vien cong doan quy i nam 2017
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên thông tin về kết quả, ý nghĩa về chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như những thành công về các mặt của chuyến thăm; thông tin về công tác đối ngoại công tác tuyên truyền biển đảo, biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, và Việt Nam - Campuchia năm 2017.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã triển khai công tác tuyên giáo và công tác tài chính công đoàn năm 2017. Trong đó, ban hành một số quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu phân phối nguồn thu và thưởng phạt tài chính công đoàn; về thu, chi quản lý tài chính công đoàn cơ sở.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Liên đoàn lao động tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong công nhân, viên chức, và người lao động; tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tổ chức các hoạt động nhân dịp Tháng công nhân năm 2017 và hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động năm 2017.