hoi nghi ban thuong vu tinh uy lan thu 29 cho y kien vao nhieu noi dung quan trong
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tại Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe và cho ý kiến vào 13 nội dung, trong đó có 11 nội dung liên quan đến công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 2 nội dung liên quan đến phát triển kinh tế. Vì đây là kỳ họp cuối năm, nhiều nội dung quan trọng, đồng chí đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, cho ý kiến sôi nổi vào các nội dung của Hội nghị.

Với quan điểm đảm bảo thời gian, chất lượng và hiệu quả, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 29 đã dành thời gian 3 ngày để nghe, thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung gồm: Kết quả 1 năm thực hiện Đề án số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch vững mạnh, giai đoạn 2016-2020"; Kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cấp phép đầu tư dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai của các dự án đã được cấp phép đầu tư, giai đoạn 2011-2015; Kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ tỉnh năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018; Tiến độ và một số khó khăn trong tổ chức thực hiện Dự án xây dựng hạ tầng du lịch Khu du lịch hồ Núi Cốc - Di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt An toàn khu Định Hóa; Việc thực hiện các dự án thuộc đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu.

Cũng tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 29, các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch, chương trình thực hiện của Hội nghị thường kỳ Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên năm 2018; Nghị quyết số 20, 21 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng, khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và công tác dân số trong tình hình mới; Nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18 và Dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tiến hành kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ công tác năm 2017.