hoi nghi ban thuong vu tinh uy thai nguyen lan thu 20 cho y kien vao nhieu noi dung quan trong
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, thảo luận và cho ý kiến vào 11 nội dung gồm: Quy chế tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân của HĐND tỉnh; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Quy hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và điện tử trên địa bàn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Báo cáo về phương án cân đối kế hoạch đầu tư Công trung hạn 2016 – 2020 và 3 năm 2018 – 2020; Quy định về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư xã hội hóa đối với các hoạt động đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp; Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng dự án khu đô thị, khu dân cư; Đề án nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm Trà Thái Nguyên, giai đoạn 2017 -2020; Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và khai thác khoáng sản; Quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện vên thể thao thành tích cao và chế độ dinh dưỡng luyện tập thường xuyên đối với học sinh năng khiếu thể thao; Dự thảo Báo cáo tổng kết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và những nội dung quan trọng liên quan đến công tác cán bộ.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản đồng tình với các báo cáo đã trình bày và cho ý kiến góp ý trọng tâm, trọng điểm vào từng nội dung để góp phần nâng cao chất lượng các đề án, chương trình, trên cơ sở đó xây dựng các kế hoạch thực hiện hiệu quả, thực chất.

Đối với nội dung về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn trong “Báo cáo về phương án cân đối kế hoạch đầu tư Công trung hạn 2016 – 2020 và 3 năm 2018 – 2020” được các đại biểu thảo luận hết sức sôi nổi. Với hai phương án đưa ra, phương án “Bổ sung ngân sách địa phương từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao” được các đại biểu đánh giá khả thi, đảm bảo tốc độ tăng vốn đầu tư hàng năm từ 10% lên 16%, tương ứng với mức tăng ngân sách tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Đồng thời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu, trong lĩnh vực đầu tư cần đặc biệt quan tâm huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho phát triển, nếu không sẽ ảnh hưởng đến các dự án lớn đang triển khai. Bên cạnh đó, cần có giải pháp nghiêm túc, chặt chẽ không để nợ công tăng. Rà soát lại các dự án, nếu dự án chưa cấp thiết, chưa khả thi có thể hoãn để tập trung cho các dự án trọng điểm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ nêu rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương thông qua các nội dung được trình bày; giao UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp thu nghiêm túc các ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn chỉnh báo cáo, trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến trước khi HĐND tỉnh thông qua và biểu quyết thực hiện tại kỳ họp tới.

Đối với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn thiện trình Thường trực Tỉnh ủy ban hành và tổ chức thực hiện trong thời gian sớm nhất./.