Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 4, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Toàn cảnh hội nghị

Với tinh thần thẳng thắn mang tính xây dựng và trách nhiệm cao, tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến vào 15 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đối với 05 nội dung dự thảo về: Quy chế làm việc và Chương trình toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo kết quả thực hiện Đề án số 09 và Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu tiếp thu tối đa ý kiến tại hội nghị, bổ sung, hoàn thiện nội dung văn bản báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định. Đặc biệt đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cần bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đáp ứng với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Đối với 05 dự thảo về Chương trình hội nghị thường kỳ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2021; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027; dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Giao các cơ quan tham mưu tiếp thu tối đa ý kiến tại Hội nghị, bổ sung, hoàn thiện trình ban hành để triển khai thực hiện. Cùng với đó, cần tập trung chuẩn bị, tổ chức tốt Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; đồng thời tổng kết việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những thành tựu nổi bật của tỉnh đạt được trong năm 2020 gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 4, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nghị quyết đã được Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa 13 thông qua để triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2021. Tiếp tục quan tâm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư. Thực hiện hiệu quả các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, có phương án phòng, chống thiên tai, rét đậm, rét hại trên cây trồng, vật nuôi; tiến hành tái đàn và tăng quy mô đàn vật nuôi hợp lý, bảo đảm nguồn cung cấp về thực phẩm trong dịp Tết. Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra tình trạng bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau Tết./.