Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 29, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến vào 30 nội dung về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh. Trong đó, đáng chú ý là các nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định, gồm: Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Phú Bình; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang và Vĩnh Phúc; đường Vành đai V đoạn qua địa bàn tỉnh; xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II; đầu tư Dự án trụ sở làm việc công an các xã, thị trấn. Cùng với đó là các nội dung về công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối với các báo cáo, tờ trình, đề án trình xin ý kiến, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các cơ quan chủ trì soạn thảo căn cứ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện nội dung các văn bản, bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ để ban hành theo quy định.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, như: Triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch; ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các chương trình, đề án có tính khả thi cao, hiệu quả mang lại lớn để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ tỉnh về Chương trình Chuyển đổi số với lộ trình rõ ràng, cụ thể, hiệu quả và bảo đảm phù hợp thực tiễn.