Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 27, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến vào 5 nội dung, gồm: Dự thảo Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; 2 nội dung xin ý kiến về chủ trương khai thác đất làm vật liệu san lấp trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư di dời kho chứa thuốc nổ Kho K602 tại xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên và Dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ san lấp làm hồ chứa nước Vân Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ; Phương án chuyển nhượng vốn và giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông; và công tác tổ chức, cán bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, đối với dự thảo Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện nội dung văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, tuân thủ đúng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trình ký ban hành để triển khai thực hiện theo quy định.

Đối với các nội dung: Khai thác đất làm vật liệu san lấp trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư di dời kho chứa thuốc nổ Kho K602 tại xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên và Dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ san lấp làm hồ chứa nước Vân Hán, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ; Phương án chuyển nhượng vốn và giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông, giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quyết định theo thẩm quyền./.