Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh Quý I năm 2024 cho thấy, trong 3 tháng đầu năm, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị của địa phương ngay từ những ngày đầu, tháng đầu với khí thế thi đua sôi nổi đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tích cực chăm lo Tết cho nhân dân; xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề đột xuất, phát sinh. Do đó, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao; các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, đáng chú ý là các chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn cơ bản đều đạt và vượt so với cùng kỳ năm 2023.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai trên địa bàn, nhất là đối với các địa phương đang triển khai các dự án, công trình trọng điểm. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các dự án, công trình đầu tư trong và ngoài ngân sách trên địa bàn. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng, khai thác khoáng sản; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung của Kỳ họp thứ thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) và chuẩn bị tốt công tác tổ chức Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV theo quy định.

Đối với các nội dung xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách địa phương năm 2023; kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án; dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh và kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây đều là những nội dung quan trọng, trên cơ sở thảo luận kỹ lưỡng, làm rõ căn cứ pháp lý, lộ trình, giải pháp tổ chức thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đồng ý về chủ trương và giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, hoàn thiện hồ sơ, nội dung văn bản bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trước khi trình Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh xem xét quyết định theo thẩm quyền.

Tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã tiến hành quy trình kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025./.