Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25, khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 25, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đại biểu tập trung cho ý kiến về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Về nội dung này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất về chủ trương. Đồng thời, đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp rục rà soát đối với việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư công để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có) đúng với quy định; việc phân bổ vốn phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục đích, đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định.

Đối với nội dung về Báo cáo đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Đề án phân loại đô thị theo tiêu chí đô thị loại IV và Đề án thành lập thị xã; đồng thời, xây dựng huyện Phú Bình, huyện Đại Từ cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã. Các ý kiến tại hội nghị cơ bản nhất trí với chủ trương. Đồng thời, nhấn mạnh một số giải pháp tập trung huy động, bố trí các nguồn lực để đầu tư, phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Phú Bình, huyện Đại Từ. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, phát triển, nâng cấp hệ thống hạ tầng đô thị; phát triển các dự án khu, cụm công nghiệp; khu đô thị, cụm dân cư nông thôn theo quy hoạch. Trong đó, trọng tâm là đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế dọc theo các tuyến đường, các trục kết nối lớn đã được tỉnh quan tâm đầu tư như: Đường liên kết vùng; Đường Vành đai 5, Đường nối Quốc lộ 37 và Đường tỉnh ĐT269B; Tuyến đường nối ĐT261 đến ĐT266.../.