hoi nghi ban thuong vu tinh uy lan thu 25 cho y kien vao mot so noi dung quan trong
Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên chủ trì hội nghị

Theo chương trình làm việc, hội nghị lần này tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 20 báo cáo, tờ trình, nội dung quan trọng liên quan đến hoạt động của thường trực cấp ủy; vấn đề điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên; tiến độ các Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt Sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ Sông Cầu và Khu du lịch Hồ Núi Cốc; báo cáo, kế hoạch việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận, tôn giáo, hội quần chúng và thanh tra; việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 cùng một số điều chỉnh dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và tham gia ý kiến một cách dân chủ, thẳng thắn, có trách nhiệm, bổ sung nhiều nội dung cụ thể vào các báo cáo, tờ trình. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề như: cần nhanh chóng hoàn thiện các văn bản pháp lý và điều kiện về quy hoạch, kinh phí để tập trung thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng cơ sở vật chất, chuyển đổi thủ tục giấy tờ, mô hình hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhằm quyết tâm tiến hành việc bàn giao toàn bộ các địa phương trong diện điều chỉnh về thành phố Thái Nguyên từ ngày 1/10/2018.

Đối với tiến độ của các dự án thuộc Dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt Sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ Sông Cầu và Dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã góp ý và thống nhất chủ trương chuyển đổi một số nội dung từ hình thức đầu tư công sang hình thức đầu tư BT có đối ứng bằng quỹ đất để tạo nguồn lực cho việc triển khai thực hiện, tuy nhiên cần nghiên cứu các vị trí đất một cách hợp lý. Yêu cầu các cơ quan tham mưu nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, căn cứ pháp lý để triển khai thực hiện. Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết về đánh giá tác động môi trường, tiến độ thi công các công trình cầu, đường và hạng mục quan trọng khác nằm trong những dự án trọng điểm nói trên.

Một nội dung cũng được các đại biểu quan tâm là đề xuất đầu tư xây dựng nhà đa chức năng của UBND tỉnh, đối với nội dung này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất về chủ trương và giao UBND tỉnh nghiên cứu phương án xây dựng đảm bảo mỹ quan cũng như hiệu quả sử dụng. Bên cạnh việc góp ý vào những nội dung quan trọng nói trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng tham gia ý kiến vào nhiều báo cáo, tờ trình khác, qua đó, cơ bản thống nhất với những nội dung được đưa ra tại hội nghị, chỉ có một nội dung được yêu cầu xem xét lại và xin ý kiến trong hội nghị lần sau do còn nhiều vướng mắc.

Trên cơ sở những nội dung đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất, tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền chỉ đạo chặt chẽ, sớm triển khai hoàn thiện các thủ tục liên quan đến vấn đề điều chỉnh địa giới đã bàn; nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý thu chi ngân sách; tập trung hoàn thiện các nội dung theo Kết luận số 144 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra 98 dự án trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh khẩn trương tham mưu thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công; chú ý đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp, xây dựng các cơ chế cụ thể khuyến khích thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư; chủ động phương án phòng chống bão lũ thiên tai.

Về công tác xây dựng Đảng, tập trung rà soát, quy hoạch, luân chuyển cán bộ trên cơ sở quy hoạch; chỉ đạo thực hiện tổng kết Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 72 năm cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, vấn đề điều chỉnh địa giới, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào các đơn thư đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, vấn đề nhân dân bức xúc. Công tác nội chính chú trọng đến các vụ án điểm, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội trên địa bàn. Về quốc phòng, an ninh quan tâm đến việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và vấn đề dân tộc, tôn giáo, tình trạng xuất khẩu trái phép sang Trung Quốc, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

Bên cạnh những chỉ đạo trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao vai trò cấp ủy, dành nhiều thời gian xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, tập trung chỉ đạo các ban, ngành chức năng thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện tốt các mặt công tác về dân vận, tôn giáo, nội chính, quốc phòng, an ninh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết, nhiệm vụ đề ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo./.