Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực tế tại Thái Nguyên
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực tế tại Thái Nguyên.

Tại Trường Chính trị tỉnh, các học viên đã được nghe đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên trình bày chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thái Nguyên hiện nay, thông tin về những kết quả trong phát triển sản xuất công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa, thu ngân sách, chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số. Bên cạnh đó đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên trình bày chuyên đề về đổi mới công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học ở Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên, từ đó có thêm những kinh nghiệm, bài học thực tiễn để áp dụng trong công tác đào tạo, giảng dạy tại đơn vị mình./.