Hoàn thiện đưa vào sử dụng hồ chứa nước Vân Hán
Hồ chứa nước Vân Hán thuộc xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ đã hoàn thành 90% khối lượng công việc và cơ bản đã đưa vào sử dụng

Công trình được triển khai từ cuối năm 2017 với 03 gói thầu, tổng diện tích sử dụng của dự án trên 36ha. Hiện nay, các gói thầu hiện đạt trên 90% khối lượng công việc và cơ bản đã đưa vào sử dụng. Chủ đầu tư và đơn vị thi công đang nỗ lực hoàn thiện nốt những hạng mục còn lại.

Ông Lường Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ thông tin: "Đến nay cơ bản các hạng mục công trình hồ chứa nước Vân Hán đã hoàn thành, còn một phần việc trên tuyến đường vành đai là xong. Hồ chứa nước Vân Hán đưa vào sử dụng sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương".

Hiện nay, hồ Vân Hán đã được tích nước, lượng nước trong lòng hồ bắt đầu dâng lên. Đây là niềm vui của người dân sống tại đây sau nhiều năm mong chờ công trình đã được đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất hơn 300 ha đất nông nghiệp của xã Văn Hán và một số địa bàn lân cận. Đồng thời cải tạo môi trường sinh thái, du lịch trong khu vực, tạo tiền đề để khai thác có hiệu quả tiềm năng lao động, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế trong vùng.

Anh Nông Xuân Trường, người dân xã Vân Hán, huyện Đồng Hỷ cho biết: "Bà con rất là vui, phấn khởi...".

Hồ chứa nước Vân Hán là công trình đa mục tiêu và cũng là hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với ý nghĩa quan trọng của công trình đối với việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, do đó, công trình đi vào sử dụng đã đáp ứng lòng mong mỏi của chính quyền và nhân dân địa phương./.