Hỗ trợ xây nhà nhân đạo cho người nghèo
Hỗ trợ xây nhà nhân đạo cho người nghèo.

Theo đó, được sự ủy quyền của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tại chương trình Công ty Xăng dầu Bắc Thái đã trao kinh phí, biển tượng trưng 10 nhà nhân đạo, tổng trị giá 500 triệu đồng cho các hộ nghèo tại TP. Thái Nguyên, Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai, Phú Bình. Hoạt động này thể hiện sự chia sẻ với địa phương trong việc xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn tỉnh.