Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản
Mô hình sản xuất rau an toàn trên địa bàn huyện Đại Từ.

Hội Nông dân huyện Đại Từ hiện có trên 480 tổ chức Hội cơ sở với gần 30.000 hội viên, các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu là: Chè, các loại quả có múi, dưa hấu, củ đậu, miến, mỳ gạo… Những năm qua, không ít nông dân trên địa bàn gặp khó về đầu ra của các sản phẩm này. Nhằm kịp thời hỗ trợ các hộ sản xuất, hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, Hội Nông dân và Bưu điện huyện sẽ phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Theo kế hoạch phối hợp, các đơn vị sẽ rà soát, đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn giao dịch thương mại điện tử, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2022 có ít nhất 4 hội nông dân/xã có sản phẩm được đưa lên sàn giao dịch; phối hợp, kết nối, tiêu thụ nông sản thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử; phát triển cộng tác viên, đại lý bán hàng./.