Hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản trên các sàn thương mại điện tử
Hội nghị ứng dụng thương mại điện tử cho HTX năm 2022

Hơn 100 đại biểu đã được thông tin về thực trạng ứng dụng thương mại điện tử của các Hợp tác xã trên địa bàn, hướng dẫn đăng sản phẩm và vận hành hiệu quả gian hàng, hướng dẫn livestream trên các nền tảng xã hội,...

Thông qua hội nghị nhằm trang bị kiến thức và bồi dưỡng kỹ năng cần thiết giúp hỗ trợ quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm cho các Hợp tác xã, Công ty, Doanh nghiệp thành viên trên sàn giao dịch điện tử, giúp các Hợp tác xã, Công ty, Doanh nghiệp thành viên mở rộng thị trường, phát triển ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình Chuyển đổi số của tỉnh.