2148-nhyp-khyu

Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư của nước ngoài tăng 1,3% so với tháng trước và tăng gần 35% so với cùng kỳ. Nhóm các mặt hàng nhập khẩu tăng chủ yếu là nguyên, phụ liệu ngành may mặc, chế biến thức ăn gia súc, sắt thép các loại và linh kiện điện tử có chỉ số tăng từ 1 đến gần 13%. Chỉ số nhập khẩu tăng thời điểm này là tín hiệu tích cực của thị trường nhiều khu vực trên thế giới. Thực tế này cho thấy tình hình sản xuất của nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp đang dần dịch chuyển về trạng thái ổn định./.