Duy trì vững chắc kết quả phát triển Giáo dục và Đào tạo (Phát TS 22 9)
Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đã thông tin tới đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh những năm gần đây. Trong đó đi sâu vào lĩnh vực phát triển Giáo dục và Đào tạo với các kết quả đạt được ở tất cả các cấp, bậc học đều ở mức cao so với giai đoạn 2010-2015.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh Thái Nguyên; sự phối hợp giữa tỉnh và Đại học Thái Nguyên trong nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, phục vụ phát triển KT-XH của vùng và địa phương.

Tỉnh Thái Nguyên đã đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung biên chế giáo dục, tiếp tục quan tâm và đầu tư phát triển Đại học Thái Nguyên trên các lĩnh vực và hỗ trợ để đơn vị được sử dụng nguồn vốn ODA nhằm tập trung phát triển đột phá về y tế, giáo dục, phục vụ cho phát triển của đất nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ trong phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát mạng lưới trường lớp, xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong 5 năm tới; Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở nhu cầu và năng lực đào tạo của Đại học Thái Nguyên. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu Đại học Thái Nguyên tiếp tục cơ cấu lại ngành nghề đào tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới mô hình đại học 2 cấp, tăng cường tính tự chủ của các cơ sở giáo dục thành viên nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong các giai đoạn tiếp theo.