Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19
Công ty TNHH Một thành viên Mai Linh Thái Nguyên là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh hợp đồng gói tín dụng hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Công ty TNHH Một thành viên Mai Linh Thái Nguyên có đến 33 lao động phải ngừng việc, hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã tiến hàng thẩm định và cho đơn vị vay số tiền trên 64 triệu đồng để trả lương ngừng việc cho người lao động. Đây là doanh nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh được nhận hỗ trợ từ chương trình này.

Ông Lê Quang Lanh, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Mai Linh Thái Nguyên: "Về phía doanh nghiệp, chúng tôi rất cảm kích trước sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, của các cơ quan, ban ngành, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách XH tỉnh Thái Nguyên...".

Để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 154 và Quyết định số 32 để trả lương người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Với mục tiêu triển khai chính sách đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã rà soát đối tượng, hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện các thủ tục để giải ngân vốn vay.

Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thái Nguyên: "Chúng tôi đã chuẩn bị về nguồn nhân lực, phối hợp với các hội đoàn thể, các ban ngành đề thực hiện hướng dẫn cho vay khi các doanh nghiệp có đủ điều kiện theo Quyết định 32 của Thủ tướng Chính phủ".

Chủ trương cho vay vốn hỗ trợ doanh nghiệp, người sử dụng lao động trả lương người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là một trong những chính sách kịp thời, có ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trước những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch, do vậy, các đơn vị liên quan cần tiếp tục giám sát việc thực hiện chính sách, để chính sách đi vào thực tiễn và ngày càng có hiệu quả.