Vào ngày này, người dân tộc Sán Chay lại cùng nhau sắp lễ cúng thần linh, thổ thần tại đình làng hoặc đền thờ để cầu cho một năm mưa thuận, gió hoà, cây cối tốt tươi, chăn nuôi phát triển… Năm 2018, Lễ hội Cầu mùa của đồng bào Sán Chay đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể Quốc gia.

Lễ hội diễn ra gồm có hai phần: lễ và hội. Trong phần lễ, đại diện là nam giới tại các gia đình trong xóm sẽ tập trung tại đình làng để chuẩn bị lễ vật thực hiện nghi thức rước lễ lên đình và cúng tế. Phần hội thường gồm có múa Tắc xình, hát Sấng cọ, thi gói bánh và các trò chơi dân gian (nhảy sạp, kéo co, bịt mắt bắt vịt, cờ người, ném còn, đi cầu khỉ)...