doan cong tac cua pho thu tuong vu duc dam lam viec tai thai nguyen
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, kiểm tra việc sử dụng phần mềm quản lý sổ khám bệnh điện tử tại Trạm Y tế phường Đồng Tiến (T.X Phổ Yên). Ảnh: Anh Tuấn

Tại trạm y tế phường Đồng Tiến, Phó Thủ tướng đã đi thăm cơ sở vật chất, nói chuyện với các y, bác sỹ và bệnh nhân ở đây. Hiện nay trạm có 1 bác sỹ chuyên khoa I, 3 y sỹ, 2 điều dưỡng viên với 17 cán bộ y tế thôn bản kiêm cộng tác viên dân số ở 17 tổ dân phố. Trạm đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020 vào năm 2013; cơ sở vật chất đã được quan tâm đầu tư, máy móc trang thiết bị cơ bản đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Từ đầu năm 2017 đến nay, trạm đã khám được gần 6.200 lượt người, đạt 1 lần/người/năm; tỉ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt mức 95%; công tác khám bệnh, tiêm chủng mở rộng đã thực hiện quản lý trên hệ thống phần mềm,…Tuy nhiên hiện nay trạm y tế phường Đồng Tiến còn gặp không ít khó khăn do thiếu thuốc bảo hiểm y tế; chế độ cho đội ngũ cán bộ y tế cơ sở còn thấp; kinh phí để sửa chữa máy móc, trang thiết bị còn hạn chế…

Phó Thủ tướng đã chia sẻ tâm tư và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của y, bác sỹ trạm y tế phường Đồng Tiến, đồng thời yêu cầu các Bộ, ngành liên quan ở Trung ương, các cấp ủy, chính quyền và ngành Y tế tỉnh Thái Nguyên cần quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 20 - NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Trong đó tập trung đầu tư cho y tế tuyến xã; chú trọng thực hiện đồng bộ, liên thông hệ thống phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia với các hợp phần quản lý sức khỏe cá nhân; triển khai hiệu quả gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở; nhân rộng mô hình xã hội hóa, huy động từ các nguồn lực xã hội để đầu tư cho y tế cơ sở.