Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm điểm kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; tập trung thảo luận, phân tích làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Năm 2016, tập thể Đảng ủy đã thường xuyên xây dựng mối quan hệ đoàn kết thống nhất, chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tập trung xây dựng tiềm lực quốc phòng trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tập trung phát triển kinh tế địa phương. Năm 2016, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân.

Hội nghị cũng đã chỉ rõ mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Thường vụ và các Đảng ủy viên. Các đồng chí đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch lành mạnh, thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện sai trái và không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, không vi phạm 27 nội dung biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra.

Với việc thực hiện tốt công tác kiểm điểm tự phệ bình và phê bình, Đảng ủy quân sự tỉnh cũng đã rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang tỉnh và xây dựng Đảng bộ năm 2017.