Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo quý IV năm 2021 - đã psts 27.9
Toàn cảnh hội nghị.

Trong quý III/2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt sâu sắc và triền khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; hoàn thành toàn diện nhiệm vụ Nghị quyết Đảng ủy đã đề ra; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp ngăn ngừa, phòng, chống dịch COVID-19; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong quý IV/2021, Đảng bộ Quân sự tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương; trọng tâm là nhiệm vụ diễn tập chiến đấu của các đơn vị, địa phương; tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng và cải tạo, sửa chữa nâng cấp các hạng mục, công trình quân sự trong khu vực phòng thủ các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân. Xây dựng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng nhấn mạnh: cán bộ, chiến sĩ không được chủ quan, lơ là trước những diễn biến của đại dịch COVID-19; chủ động, tích cực triển khai chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính trên App C-Thái Nguyên trong thời gian sớm nhất./.