Đảm bảo an toàn và chất lượng điện sinh hoạt cho người dân
Điện lực Phú Bình đã phối hợp với các nhà thầu thi công di chuyển các vị trí cột phù hợp

Trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, Thường trực HĐND tỉnh đã làm việc với UBND xã Nga My để khảo sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Kết quả cho thấy, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 12/2019, Điện lực Phú Bình đã phối hợp với các nhà thầu thi công di chuyển các vị trí cột nằm trong lòng. Đây cũng là mong mỏi lâu nay của người dân địa phương.

Ông Lưu Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã Nga My, Phú Bình cho biết: “Ngành điện đã di chuyển tháo dỡ, hạ cột đảm bảo điện sinh hoạt cho bà con nhân dân. Đối với bà con nhân dân ở đây rất phấn khởi”.

Cùng với đó, 13 trạm biến áp và trên 40 km đường dây hạ thế trên địa bàn xã Nga My đã được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Đảm bảo an toàn và chất lượng điện sinh hoạt cho người dân
Đường điện hạ thế đảm bảo giúp người dân ở xã Nga My, huyện Phú Bình ổn định cuộc sống

Ông Đặng Văn Dũng, Xóm Kén, xã Nga My, Phú Bình phấn khởi chia sẻ: “Khi lắp đường hạ thế này được làm nhanh chóng. Từ ngày có đường điện hạ thế đời sống của nhân dân tốt lên rất nhiều cả về đời sống sinh hoạt và sản xuất”.

Những kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời chính là cơ sở để xây dựng niềm tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp./.