Đảm bảo an toàn lao động trong vận hành lưới điện
Hệ thống giám sát an toàn bằng hình ảnh tại Điện lực Phú Bình.

Để đảm bảo an toàn trước khi vận hành lưới điện, việc kiểm tra các thiết bị bảo hộ lao động được các cán bộ, công nhân Điện lực Phú Bình thực hiện thường xuyên. Ngoài ra, hệ thống giám sát an toàn bằng hình ảnh các nhóm công nhân làm việc tại hiện trường cũng đã được vận hành liên tục. Từ đó, kịp thời phát hiện và khắc phục những sai sót trong khi vận hành lưới điện.

Anh Nguyễn Mạnh Tùng, Điện lực Phú Bình cho biết: ‘Trước khi đi làm để đảm bảo an toàn, mình phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cá nhân, đặc biệt chú trọng biện pháp an toàn như găng tay cách điện, ủng cách điện,...”

Ông Dương Văn Hạnh, Giám đốc Điện lực Phú Bình cho biết thêm:“Khi thực hiện công việc chúng tôi kiểm soát rất chặt chẽ, trước khi ra khỏi cơ quan đi làm, chúng tôi chụp đầy đủ ảnh gửi lên hệ thống để kiểm soát.”

Đảm bảo an toàn lao động trong vận hành lưới điện
Công ty Điện lực Thái Nguyên luôn quan tâm đảm bảo an toàn lao động cho công nhân, lao động

Hiện nay, trung bình mỗi ngày, Công ty Điện lực Thái Nguyên có khoảng 400 - 500 công nhân làm việc trên lưới điện. Để đảm bảo an toàn cho công nhân lao động, hàng năm, công ty trang bị đầy đủ bảo hộ lao động; thường xuyên tổ chức huấn luyện, đào tạo, nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ, công nhân, người lao động… Riêng đối với việc vận hành lưới điện tại khu vực vùng sâu, vùng xa, đơn vị thường xuyên tổ chức kiểm tra phân loại các điểm có nguy cơ xảy ra sự cố cao. Ðồng thời, lập các phương án bảo dưỡng, xử lý, thay thế khắc phục, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, nhất là vào những ngày có mưa lớn kéo dài.

Ông Dương Văn Hợp, Giám đốc Điện lực thành phố Sông Công cho biết: “Lực lượng công nhân cũng như lãnh đạo luôn luôn quan tâm đến công tác an toàn. Nếu không đảm bảo an toàn sẽ dừng không làm việc, nếu không thực hiện nghiêm ngặt sẽ đình chỉ và trừ vào lương của cán bộ, công nhân viên.”

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nên trong thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã không để xảy ra các sự cố mất an toàn lao động, việc vận hành lưới điện đã được đảm bảo. Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tăng cường củng cố, ổn định bộ máy làm công tác an toàn lao động; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn để người lao động nâng cao nhận thức về an toàn lao động./.