Công ty Điện lực Thái Nguyên đưa đội sửa chữa điện Hotline 22kV vào hoạt động
Sửa chữa điện Hotline là phương thức sửa chữa trực tiếp trên lưới điện mà không cần ngắt nguồn điện.

Sửa chữa điện Hotline là phương thức sửa chữa trực tiếp trên lưới điện mà không cần ngắt nguồn điện. Theo đó, để đáp ứng điều kiện về phương tiện và con người trong ứng dụng phương thức sửa chữa điện Hotline, cuối năm 2020, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đầu tư các phương tiện hiện đại và dụng cụ thi công chuyên dụng như: xe gàu cách điện, găng tay cách điện, mũ, kính, vai áo cách điện, dây bọc... với tổng kinh phí đầu tư trên 10 tỷ đồng.

Ông Lê Mạnh Toàn, Ban An toàn, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cho hay: "Thái Nguyên là một địa bàn thu hút đầu tư nước ngoài rất nhiều, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, uy tín của thế giới. Việc triển khai Hotline sẽ đóng góp lớn cho sự đảm bảo, ổn định cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên".

Ông Đinh Hoàng Dương, Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết: "Đây là một trong những điểm mới của Công ty Điện lực Thái Nguyên trong năm 2021 để đáp ứng yêu cầu cấp điện ngày càng cao. Chúng tôi sẽ phấn đấu sử dụng có hiệu quả những thiết bị được đầu tư này, tiếp tục đào tạo lực lượng đội ngũ để thực hiện được nhiều công việc không phải cắt điện trên lưới điện của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới".

Công ty Điện lực Thái Nguyên đưa đội sửa chữa điện Hotline 22kV vào hoạt động
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã đầu tư các phương tiện hiện đại và dụng cụ thi công chuyên dụng như: xe gàu cách điện, găng tay cách điện, mũ, kính, vai áo cách điện, dây bọc... với tổng kinh phí đầu tư trên 10 tỷ đồng.

Khi chưa có đội sửa chữa Hotline 22kV, Công ty Điện lực Thái Nguyên phải xây dựng kế hoạch, phối hợp với đội sửa chữa Hotline lưu động của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Vì thế khi đưa đội sửa chữa điện Hotline 22kV đi vào hoạt động sẽ giúp tăng tính chủ động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả trong vận hành và sửa chữa lưới điện trung thế. Đồng thời không làm gián đoạn việc sử dụng điện của khách hàng./.