Đại Từ: Phân bổ 14.000 tấn xi măng xây dựng nông thôn mới
Năm 2023, huyện Đại Từ có kế hoạch phân bổ gần 14.000 tấn xi măng cho các xã để làm đường bê tông

Theo đó, các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023 sẽ được ưu tiên phân bổ, trung bình 400-900 tấn/ xã. Sau khi được cấp xi măng, các xã sẽ phân bổ cho từng xóm để làm đường bê tông.

Với mục tiêu hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới trong năm 2023, thời gian qua, huyện Đại Từ đã tập trung cao độ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đặc biệt là hệ thống giao thông. Đến nay, tiêu chí giao thông của huyện đã đạt trên 90%./.